Assertiviteit

Er is een onderscheid tussen sub assertief gedrag, assertief gedrag en agressief gedrag. Wanneer je bijvoorbeeld sub assertief gedrag vertoont, dan durf je niet tot nauwelijks voor je mening uit te komen. Je toont dan een stille afwachtende houding en je stelt je conflict vermijdend op. Hiermee probeer je kritiek en onenigheid zoveel mogelijk op afstand te houden.


Met assertief gedrag wordt bedoeld dat je op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomt voor je eigen mening, behoeften of belangen. Dat houdt tevens in dat je goed voor jezelf kunt opkomen waarbij je anderen in hun waarde laat. Dat je grenzen durft te stellen en zelf verantwoordelijkheid durft te nemen. Tegelijkertijd vind je het prettig met anderen samen te werken. Je bent niet langer afhankelijk van de goedkeuring van anderen.


Wil je graag leren om je emoties te kunnen uiten, zonder dat je emotioneel uit balans raakt? Ik luister graag naar je verhaal in een voor jouw veilige omgeving.