Hechtingsproblemen

Het is van levensbelang dat de eerste bouwstenen die in een mensenleven gelegd worden, op een goed fundament worden gelegd. Als het fundament scheef is dan zal ook het bouwwerk scheef daarop komen te staan en zal het op den duur gebreken gaan vertonen.

Problemen rond hechting verstoren het samen zijn met andere mensen. Vaak is het verstopt onder andere problemen: Gedragsproblemen, dwangmatig leiding willen houden, emotionele geremdheid, moeite met overzicht, moeite zich te binden, zwak zelfvertrouwen, manipuleren, snel beledigd of afgewezen voelen, controle willen houden, depressie enzovoort. Dit zie je zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Hulp bij problemen rond hechting probeert het contact met de ander en met jezelf te herstellen. Hechting blijft mogelijk, ook als je al ouder bent. De mens vertoont gehechtheidgedrag vanaf de wieg tot het graf (Bowlby).

In een veilige hechtingsrelatie ontwikkel je vertrouwen in de ander en in jezelf en ontwikkelt zich een affectieve band, een gevoel van verbonden zijn (Stroeken, 2003). Geworteld en gegrond in de liefde kan iemand verder groeien naar zelfstandigheid en autonomie.