KOPP

Voor een ieder die is opgegroeid met een ouder met psychiatrische problemen. KOPP: Kind van Ouder(s) met Psychiatrische Problemen.

Als KOPP-kind (ook later als volwassene) kun je al op jonge leeftijd last hebben van schuld- en/ of schaamtegevoelens, bezorgdheid en eenzaamheid. Wanneer je als kind de oorzaak van de problemen van de ouder bij jezelf legt, dan kan je dat een gevoel geven dat jij er wat aan zou kunnen doen en dat je er iets aan kunt veranderen. Een gevoel van onmacht en/of schuld kan het gevolg hiervan zijn en tevens een gering gevoel van eigenwaarde. Vaak is/was de thuissituatie onvoorspelbaar en soms ook onveilig.

De onvoorspelbaarheid van de sfeer thuis, weinig informatie over wat er aan de hand was en het gemis aan steun en geruststelling kan als volwassen KOPP-kind nog steeds een belasting zijn.