Werkwijze en behandelmethode


Mijn werkwijze is vanuit de integratieve therapie. Dat is te vergelijken met een gereedschapskistje waar verschillende tools in zitten. Ik maak daarbij gebruik van die vorm van therapie welke werkzaam is en wat bij jou past. Hierbij geef ik inzicht, ben ik steunend en begeleidend in het proces waar jij doorheen gaat.


In mijn praktijk begeleid ik mensen zowel individueel als ook in relatietherapie. In relatietherapie gaat het om jullie beiden, waar ben je elkaar kwijtgeraakt en wat is ervoor nodig om verbinding te maken en weer verder te kunnen. Hoe komt er weer kleur in jullie leven? Zijn jullie met elkaar in conflicten verzeild geraakt of hebben jullie langs elkaar heen leren leven, maar geeft dat geen voldoening.


Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en met mijn inzicht en ervaring komen we samen tot een plan waar jullie samen op verder kunnen bouwen.